SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 107 690/2009‑610 držitele oprávnění: České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO 247 38 875, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 393 042 000 až 393 042 999, 530 362 000 až 530 362 999.

čj. ČTÚ-23 598/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top