SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑5 527/2014‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑46 760/2019‑610, držitele oprávnění: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 257 88 001, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 226 655.

čj. ČTÚ-2 485/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top