SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑27 583/2018‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑4 042/2019‑610, čj. ČTÚ‑18 193/2019‑610, držitele oprávnění: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 281 75 492, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 906 AB5 511.

čj. ČTÚ-7 414/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top