SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 30 439/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 342/2005‑610, čj. 3 410/2006‑610, čj. 94 156/2009‑610, čj. 121 111/2010‑610, čj. 147 321/2010‑610, čj. ČTÚ‑42 015/2014‑610, čj. ČTÚ‑44 850/2019‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 386 113 000 až 386 113 999.

čj. ČTÚ-11 702/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top