SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 29 155/2003‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 374/2005‑610, čj. 94 159/2009‑610, čj. 147 314/2010‑610, čj. ČTÚ‑89 367/2013‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 486 114 000 až 486 114 999, 486 206 000 až 486 206 999, 486 291 000 až 486 291 999.

čj. ČTÚ-11 703/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top