SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 147 437/2010‑610/II. vyř., čj. ČTÚ‑79 070/2015‑610, čj. ČTÚ‑1 418/2017‑610, čj. ČTÚ‑27 342/2017‑610, čj. ČTÚ‑34 702/2017‑610, čj. ČTÚ‑40 827/2017‑610, čj. ČTÚ‑35 175/2018‑610, čj. ČTÚ‑4 516/2020‑610, držitele oprávnění: IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 082 87 627, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 135 235, 800 321 118, 800 757 575.

čj. ČTÚ-11 667/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top