SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ-3 251/2016‑610 držitele oprávnění: NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 266 90 471, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 222 355 000 až 222 359 999, 391 005 000 až 391 005 999, 391 009 000 až 391 009 999, 540 016 000 až 540 016 999, 561 019 000 až 561 019 999, 581 015 000 až 581 015 999.

čj. ČTÚ-15 466/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top