SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑23 912/2016‑610 držitele oprávnění: NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO 266 90 471, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 250 000 000 až 250 000 999.

čj. ČTÚ-15 465/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top