SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 147 437/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑79 070/2015‑610, čj. ČTÚ‑1 418/2017‑610, čj. ČTÚ‑27 342/2017‑610, čj. ČTÚ‑34 702/2017‑610, čj. ČTÚ‑40 827/2017‑610, čj. ČTÚ‑35 175/2018‑610, čj. ČTÚ‑4 516/2020‑610, čj. ČTÚ‑11 667/2020‑610, čj. ČTÚ‑16 879/2020‑610, čj. ČTÚ‑35 078/2020‑610, čj. ČTÚ‑42 257/2020‑610, čj. ČTÚ‑53 985/2020‑610, držitele oprávnění: IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 082 87 627, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 405 405.

čj. ČTÚ-8 835/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top