SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 49 046/2009‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑53 982/2011‑610, čj. ČTÚ‑54 350/2014‑610, čj. ČTÚ‑42 341/2019‑610, držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 649 49 681, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 900 083.

čj. ČTÚ-38 346/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top