SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 32 904/2002‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 345/2005‑610, čj. 83 373/2007‑610, čj. ČTÚ‑243 979/2012‑610, čj. ČTÚ‑44 661/2014‑610, čj. ČTÚ‑62 292/2017‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

842 111 301

842 111 311

842 111 340

842 111 348

842 111 308

842 111 312

842 111 344

842 111 349

842 111 309

842 111 316

842 111 346

842 111 351

842 111 310

842 111 317

842 111 347

842 111 352


čj. ČTÚ-48 844/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top