SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 35 536/2006‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑79 081/2015‑610, čj. ČTÚ‑2 299/2017‑610, čj. ČTÚ‑4 493/2020‑610, držitele oprávnění: IPEX TELCO a.s., se sídlem Roháčova 1095/77, Žižkov, 13000 Praha 3, IČO 082 87 627, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 499 942 000 až 499 942 999, 499 946 000 až 499 948 999.

čj. ČTÚ-11 384/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top