SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 148133/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. 148133/2010‑610/II. vyř., čj. ČTÚ‑42162/2013‑610, čj. ČTÚ‑77994/2015‑610, čj. ČTÚ‑57178/2020‑610, držitele oprávnění: miniTEL s.r.o., se sídlem Nové sady 603/39, Staré Brno, 60200 Brno, IČO 277 18 808, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 333 003.

čj. ČTÚ-47788/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top