SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 118321/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑80677/2015‑610, čj. ČTÚ‑53053/2020‑610, držitele oprávnění: Quantcom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 281 75 492, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 810 100 300, 810 101 010, 810 101 707, 810 102 030, 810 123 456, 810 810 811, 810 880 880, 844 400 100, 844 400 200, 844 444 480, 844 444 481, 844 444 483, 844 444 485, 844 444 487.

čj. ČTÚ-50743/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top