SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑139951/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑14711/2017‑610, držitele oprávnění: Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 032 13 595, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 944 100, 800 944 200, 800 944 900, 800 944 977.

čj. ČTÚ-51124/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top