SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑33881/2019‑610 držitele oprávnění: FIXNET s.r.o., se sídlem Pravdova 1274, Sušice II, 34201 Sušice, IČO 263 57 739, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 800 708 708.

čj. ČTÚ-53614/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top