SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑3035/2012‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑11705/2020‑610, čj. ČTÚ‑45093/2022‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 251 061 000 až 251 061 999.

čj. ČTÚ-50926/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top