SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 11989/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑80678/2015‑610, čj. ČTÚ‑53052/2020‑610, držitele oprávnění: Quantcom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 281 75 492, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 906 AB4 050, 906 AB8 070.

čj. ČTÚ-55417/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top