SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ‑27583/2018‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑4042/2019‑610, čj. ČTÚ‑18193/2019‑610, čj. ČTÚ‑7414/2020‑610, čj. ČTÚ‑21620/2022‑610, držitele oprávnění: Quantcom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 281 75 492, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral číslo 906 AB4 030.

čj. ČTÚ-55418/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top