SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 26844/2007-610, ve znění rozhodnutí čj. 85535/2007-610, čj. ČTÚ-248857/2012-610, čj. ČTÚ-42163/2013-610, čj. ČTÚ-73156/2014-610, čj. ČTÚ‑74755/2017-610, čj. ČTÚ-47826/2022-610, držitele oprávnění: miniTEL s.r.o., se sídlem Nové sady 603/39, Staré Brno, 60200 Brno, IČO 277 18 808, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 383 838, 800 884 884, 800 899 899, 800 992 992.

čj. ČTÚ-3296/2024-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top