SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ-19 287/2013-610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑124188/2013-610, čj. ČTÚ-74758/2017-610, čj. ČTÚ-47824/2022-610, držitele oprávnění: miniTEL s.r.o., se sídlem Nové sady 603/39, Staré Brno, 60200 Brno, IČO 277 18 808, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 800 300 100, 800 311 311.

čj. ČTÚ-3300/2024-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top