SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ-3251/2016-610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑15466/2020-610, čj. ČTÚ-57874/2020-610, držitele oprávnění: NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 10100 Praha 10, IČO 266 90 471, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla

371 014 000 až 371 014 999

391 002 000 až 391 002 999

411 142 000 až 411 142 999

461 011 000 až 461 011 999

461 012 000 až 461 012 999

481 011 000 až 481 011 999

481 012 000 až 481 012 999

491 011 000 až 491 011 999

555 121 000 až 555 121 999

555 122 000 až 555 122 999

561 011 000 až 561 011 999

561 016 000 až 561 016 999

571 121 000 až 571 121 999

571 122 000 až 571 122 999

581 011 000 až 581 011 999

581 012 000 až 581 012 999

.

čj. ČTÚ-8572/2024-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top