SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. ČTÚ-56759/2020-610 držitele oprávnění: NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 10100 Praha 10, IČO 266 90 471, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 561 019 000 až 561 019 999.

čj. ČTÚ-8574/2024-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top