SDĚLENÍ o změně oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o změně oprávnění k využívání čísel čj. 57153/2007-610, ve znění rozhodnutí čj. 85419/2008-610, čj. 30649/2011-610, čj. ČTÚ-51871/2015-610, čj. ČTÚ-106503/2016-610, čj. ČTÚ‑15468/2020-610, čj. ČTÚ-57875/2020-610, držitele oprávnění: NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 10100 Praha 10, IČO 266 90 471, a to tak, že z uvedeného oprávnění odebral čísla 240 241 000 až 240 241 999, 240 244 000 až 240 244 999, 510 001 000 až 510 001 999, 510 003 000 až 510 003 999.

čj. ČTÚ-8580/2024-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top