TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 1 z 23. ledna 2019

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

B. Informativní část

  1. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2019-Y pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 23.11. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top