TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 25. srpna 2017

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/4/08.2017-5, trh č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě
  2. Opatření obecné povahy – všeobecné oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 GHz

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí čj. ČTÚ-76 367/2014-606/XXXII.vyř. ze dne 23. 3. 2017 a čj. ČTÚ-27 143/2017-603 ze dne 28. 7. 2017 o sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

Oddíl právních subjektů

  1. Příloha – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
    Referenční nabídka – Smlouva o přístupu k veřejné pevné komunikační síti MMO
Soubory ke stažení
Top