TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 11 z 7. prosince 2022

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy č. OOP/13/11.2022-21, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a opatření obecné povahy č. OOP/13/04.2008-3, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.


B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 17. 10. 2022 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti 
  1. Sdělení o vydání rozhodnutí ve formě usnesení ze dne 26. 10. 2022 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  1. Sdělení o vydání rozhodnutí č. REM/2/11.2022-2 ve věci zrušení povinností uložených na základě § 51 odst. 5 a 8 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2021 rozhodnutím č. REM/4/05.2018-05 na bývalém relevantním trhu č. 4 – „Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě“. 
Soubory ke stažení
Top