TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 2 z 27. února 2019

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2019-2, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 21.12. 2018 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
Soubory ke stažení
Top