TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 3 z 15. března 2019

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/03.2019-3 pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz

B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí ze dne 4. 2. 2019 ve sporu mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti
  2. Sdělení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/xx.2019-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků
Soubory ke stažení
Top