TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 4 z 1. srpna 2023

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 174-230 MHz.
Soubory ke stažení
Top