TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK, částka 6 z 10. listopadu 2023

Oddíl státní správy
A. Normativní část

  1. Opatření obecné povahy č. OOP/4/11.2023-7, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7, č. OOP/4/02.2019-2, č. OOP/4/10.2021-10 a OOP/4/10.2022-20.“


B. Informativní část

  1. Sdělení o vydání rozhodnutí č. SMP/1/10.2023-5 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na trhu č. 1 – „velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě“
  2. Sdělení o vydání rozhodnutí č. SMP/3b/10.2023-6 ve věci zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou na bývalém trhu č. 3b – „velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu“
Soubory ke stažení
Top