TISKOVÁ ZPRÁVA: ADSL - ROZHODNUTÍ O PROPOJENÍ

Tisková zpráva k termínu vydání rozhodnutí o propojení pro ADSL.

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") přislíbil do konce měsíce listopadu vydat rozhodnutí o propojení pro ADSL. ČTÚ oznamuje, že i přes velkou snahu nebude moci uvedený termín splnit, protože stále existuje zásadní rozpor mezi názory zúčastněných stran ve věci propojení a přístupu, který je nutné před vydáním tohoto rozhodnutí dořešit. Tento rozpor byl podrobněji popsán při záměru ČTÚ vydat cenové rozhodnutí upravující způsob výpočtu cen za propojení pro zprostředkování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím technologie ADSL, které je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí o propojení ve správním řízení.

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování širokopásmového přístupu ke službám sítě Internet s využitím technologie ADSL, byl zaslán alternativním operátorům a společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., k připomínkám, i přesto, že ČTÚ nemá povinnost předem konzultovat návrhy cenových rozhodnutí, která by vyplývala z právních předpisů pro oblast telekomunikací. Vzhledem k tomu, že připomínky k tomuto cenovému rozhodnutí jsou zásadního charakteru a dokladují závažné názorové rozdíly, ČTÚ upřednostnil pozdržení termínu vydání tohoto rozhodnutí ve prospěch správného vyřešení uvedených závažných rozporů.

Ing. David Stádník, v. r.
Předseda Českého telekomunikačního úřadu

Praha 28. 11. 2003

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík, odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2003

Soubory ke stažení
tz022009.pdf(22.59 KB)
Top