TISKOVÁ ZPRÁVA BEREC k výsledku hlasování v Evropském parlamentu o telekomunikační legislativě

Praha, 4. dubna 2014 – Evropské sdružení regulátorů elektronických komunikací BEREC, jehož je aktivním členem i Český telekomunikační úřad, vzalo na vědomí postoj, který Evropský parlament zaujal k nařízení „Connected Continent“, tedy úpravě jednotného evropského telekomunikačního trhu. Především pak vítá přístup Evropského parlamentu, že je třeba pečlivého a komplexního posouzení evropského regulačního rámce v průběhu příštího funkčního období Evropské komise.

Vedle toho také BEREC oceňuje návrh na zrušení některých složitých regulačních procesů, předložených Evropskou komisí, vypuštění některých návrhů na základě zásady subsidiarity a proporcionality a navrhované zvýšení konzistence regulačních úkolů na národní úrovni.

BEREC oceňuje odvedenou práci na balíčku Connected Continent, a těší se na pokračování diskusí kolem legislativního návrhu jak v Evropské radě, tak po příštích volbách v Evropském parlamentu. BEREC nyní bude pokračovat v analýze návrhu vzhledem ke své roli technického poradního orgánu a zůstává plně k dispozici evropským zákonodárcům během pokračujícího procesu analýzy návrhů komise a s ohledem na posilování vnitřního trhu elektronických komunikací.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. dubna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2014

Soubory ke stažení
tz2304042014.pdf(135.88 KB)
Top