TISKOVÁ ZPRÁVA č. 3/2006 k předkládání přihlášek do výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, a k prvnímu zasedání výběrové komise

Dne 20. března 2006 se na Českém telekomunikačním úřadě konalo za účasti notářky předkládání přihlášek zájemců o účast ve výběrovém řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě.

Cílem výběrového řízení je vybrat nejvhodnějšího poskytovatele uvedené dílčí služby.

Ve stanovené lhůtě předložila svoji přihlášku společnost ČESKÝ TELECOM, a.s.

Na předkládání přihlášek navázalo první zasedání výběrové komise. Výběrová komise schválila dokumenty upravující její činnost, za účasti notářky provedla otevření obálky s předloženou přihláškou a posoudila, zda přihláška splňuje stanovené požadavky.

Praha 20. března 2006

Ing. David Stádník v. r.
předseda výběrové komise

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
kancelář předsedy Rady,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

©III/2006

Soubory ke stažení
Top