TISKOVÁ ZPRÁVA: Česká pošta je jediným zájemcem o poštovní licenci na příštích pět let

Praha, 5. září 2017 – Do výběrového řízení na držitele poštovní licence pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 se ve stanovené lhůtě přihlásil jediný žadatel – Česká pošta, s.p.

Obálku se žádostí dnes Český telekomunikační úřad za účasti notáře otevřel a po ověření konstatuje, že podaná žádost splňuje všechny formální náležitosti. Byla proto postoupena komisi k hodnocení a posouzení podle podmínek vyhlášení výběrového řízení.

Jeho cílem je zajistit celoplošnou dostupnost základních služeb ve stanovené kvalitě v dalším 5letém období poté, co ke konci letošního roku skončí platnost poštovní licence stávajícímu držiteli – České poště, s.p.

Soubory ke stažení
Top