TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ podpořil experimentální vysílání T-DAB+

Praha, 5. června 2015 – Český telekomunikační úřad umožnil pro experimentální účely spustit zemské digitální rozhlasové vysílání v systému T-DAB+ na vysílači Praha−;město s vysokým vyzářeným výkonem 20 kW. ČTÚ rozhodl o vydání individuálního oprávnění k využívání bloku rádiových kmitočtů 12C. Individuální oprávnění je v souladu s platnou legislativou omezeno na dobu jednoho roku. K ukončení experimentálního vysílání ale může dojít kdykoliv i před termínem uplynutí platnosti doby vydaného oprávnění.

Operátor ve spolupráci s Českým rozhlasem bude testovat a ověřovat fyzikální vlastnosti šíření rádiových vln z vysílače velkého výkonu především v prostředí husté městské zástavby. Jedná se o první experimentální vysílání T-DAB+ takovéhoto rozsahu. Získané informace a zkušenosti budou následně využitelné pro efektivní plánování budoucích vysílacích sítí pro šíření T-DAB+.

Nová technologie povede ke snížení nákladů na distribuci signálu a je zároveň šetrnější k rádiovému spektru. Platforma tak nabídne i prostor pro větší počet dostupných rozhlasových programů.

Experimentální vysílání není určeno pro komerční účely, může být v průběhu experimentu přerušováno, nebo bude docházet ke změnám technických parametrů vysílání.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 5. června 2015

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2015

Soubory ke stažení
tz3805062015.pdf(135.95 KB)
Top