TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ přezkoumal poštovní služby. Výběrové řízení na držitele licence zahájí příští rok

Praha, 15. 12. 2021 – Český telekomunikační úřad dokončil přezkum poštovních služeb a zahajuje veřejnou konzultaci k záměru pro období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024 neuložit povinnost poskytování základní služby dodání poštovního balíku do 10 kg vnitrostátně. Poskytování ostatních základních služeb, obsažených v poštovní licenci, Úřad zamýšlí nadále jako povinnost uložit. Po vypořádání připomínek z veřejné konzultace Úřad zahájí výběrové řízení na nového držitele poštovní licence (tedy provozovatele poštovních služeb vázaného souborem povinností, za jejichž plnění získává od státu oprávněné kompenzace). Úřad očekává, že výsledek tohoto řízení by měl být znám do konce června 2022.

Služba dodání poštovního balíku do 10 kg na území ČR (vnitrostátně) je základní službou poskytovanou v současné době povinně Českou poštou jakožto držitelem poštovní licence. Pod obchodním názvem „Obyčejný balík“ může zákazník využít nejjednodušší variantu služby dodání poštovního balíku sice za nižší náklady, ale bez jakékoli přidané hodnoty (např. potvrzení podání, možnost pojištění apod.). Zájem o využívání této služby klesá a na základě výsledků přezkumu je zanedbatelného rozsahu. Na trhu jsou dostupné nabídky služeb poskytovaných za srovnatelných podmínek a lépe reflektující poptávku. ČTÚ tedy dospěl k závěru, že nadále netrvají důvody pro uložení povinnosti tuto službu poskytovat v režimu základních služeb.

S ohledem na zjištění z provedeného přezkumu je záměrem ČTÚ i v příštím období uložit povinnost poskytovat a zajišťovat na celém území České republiky ostatní základní služby, kterými jsou: služba dodání poštovních zásilek do 2 kg; služba dodání poštovního balíku do 10 kg do zahraničí; služba dodání peněžní částky poštovním poukazem, služba dodání doporučených zásilek; služba dodání cenných zásilek; služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby a služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

ČTÚ následně vypořádá připomínky obdržené ve veřejné konzultaci a poté zahájí výběrové řízení na držitele poštovní licence na výše uvedené dvouleté období, do něhož se bude moci přihlásit každý zájemce o poštovní licenci splňující dané podmínky. ČTÚ očekává, že na konci června 2022 by měl být znám výsledek tohoto výběrového řízení.

Co je základní služba?

Základní služby představují minimální soubor služeb, které musí být poskytovány každý pracovní den, trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě provozoven, za stejných podmínek všem uživatelům, za dostupnou cenu, ve stanovené kvalitě a způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního předpisu. Základní služby tak představují nejdůležitější poštovní a zahraniční poštovní služby, které jsou pro veřejnost nezbytné a jsou pod ochranou státu zajišťovanou způsobem podle zákona o poštovních službách.

Za tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu
Tereza Meravá

Top