TISKOVÁ ZPRÁVA: ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce v pásmu 3,7 GHz

Praha, 2. března 2016 – Český telekomunikační úřad pokračuje v přípravách aukce rádiových kmitočtů v pásmu 3,6 až 3,8 GHz, kterou plánuje vyhlásit v prvním pololetí letošního roku. Navržené podmínky výběrového řízení nyní podrobil nové veřejné konzultaci. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce, tedy do 2. dubna 2016.

Podmínky výběrového řízení byly konzultovány již loni. ČTÚ však s vyhlášením aukce vyčkal na schválení změny způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Vláda příslušné nařízení přijala loni v říjnu. Vzhledem k době, která uplynula od předchozí konzultace návrhu, a v zájmu maximální transparentnosti celého procesu, se ČTÚ rozhodl veřejnou konzultaci podmínek vyhlášení aukce zopakovat.

Kmitočtové pásmo 3,7 GHz je v současnosti nevyužívané nepárové pásmo vymezené kmitočty 3600 MHz – 3800 MHz a určené k poskytování vysokorychlostních služeb elektronických komunikací s působností na celém území v rámci pohyblivé služby. V aukci ČTÚ plánuje dražit pět abstraktních bloků o velikosti 40 MHz. Stanoven je spektrální limit 80 MHz pro nové zájemce a 40 MHz pro stávající operátory. Minimální cena dražených kmitočtových bloků stanovená na základě analýzy (benchmarku) aukcí v relevantních evropských zemích je celkem 85 mil. Kč.

Rozvojová kritéria v návrhu počítají s tím, že do dvou let od právní moci rozhodnutí o udělení přídělu bude ve vydraženém pásmu zahájeno poskytování komerčních služeb, do tří let bude pokryto nejméně 10 % obcí nad 5000 obyvatel.

Soubory ke stažení
Top