TISKOVÁ ZPRÁVA ČTÚ zpřístupnil první otevřená data

Praha, 31. března 2014 – Český telekomunikační úřad zpřístupnil prvních deset datových sad, které splňují atributy otevřených dat. Ve strojově čitelném formátu tak lze například získat statistiku kontrol a udělených pokut, seznam veřejných telefonních automatů nebo podkladová data k Cenovému barometru. ČTÚ tím plní svůj loňský závazek připojením se k projektu Open Data přispět ke zvýšení transparentnosti veřejné správy.

Úřad ve spolupráci s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy připravil datové sady ke zveřejnění a vytvořil katalogizační záznamy datových sad. Otevřená data jsou snadno dostupná, opatřená strukturovaným popisem, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací a zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení.

Tato otevřená data je možné šířit (kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti), využívat (i komerčně) a citovat. „Nad otevřenými daty mohou vznikat aplikace, které je zpracují do podoby užitečných nebo zajímavých informací pro koncové uživatele,“ shrnuje přínos iniciativy Otevřená data člen Rady ČTÚ Ondřej Filip, který dlouhodobě myšlenku svobodného a otevřeného internetu prosazuje.

V průběhu letošního roku ČTÚ počítá s publikováním dalších dvou desítek datových sad, jako např. údaje o pokrytí zemským digitálním signálem, dostupnosti služeb vysokorychlostního internetu, přehled rozhlasových a televizních vysílačů apod.

ČTÚ je prvním úřadem, který implementoval ucelenou myšlenku katalogu otevřených dat opatřených metadaty. Jeho součástí je i formulář, kterým mohou uživatelé zasílat náměty na nové datové sady.

V přiložené tabulce uvádíme výčet dnes zveřejněných otevřených datových sad:

Datová sada Popis dat

Podkladová data k Cenovému barometru

Podkladová data, na základě kterých je vytvářen graf vývoje cen v aplikaci Cenový barometr

Statistická data z personální oblasti ČTÚ

Statistická data z oblasti personální. Vybraná personální data jsou součástí výroční zprávy ČTÚ za příslušný rok.

Ceny za vybrané maloobchodní a regulované velkoobchodní služby

Skupina dat týkající se cen u vybraných maloobchodních a regulovaných velkoobchodních služeb. Data jsou obsažena ve výroční zprávě ČTÚ za příslušný rok.

Mezinárodní roaming

Skupina dat týkající se mezinárodního roamingu, která je obsažena ve výroční zprávě za příslušný rok.

Správa čísel a kódů

Přidělená čísla a kódy podnikatelů s právní mocí od-do, včetně jednacích čísel příslušných rozhodnutí.

Seznam veřejných telefonních automatů

Seznam veřejných telefonních automatů, které jsou provozovány v rámci univerzální služby, včetně údajů o jejich umístění.

Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích

Evidence podnikatelů a jejich předmět podnikání v elektronických komunikacích podle všeobecného oprávnění.

Evidence podnikatelů v poštovních službách

Evidence provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní služby.

Statistika kontrol a pokut

Statistika o provedených státních kontrolách a udělených pokutách. Data jsou obsažena ve výroční zprávě ČTÚ za příslušný rok.

Statistika stížností na činnost ČTÚ

Statistika stížností dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Statistika je součástí výroční zprávy ČTÚ za příslušný rok.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 31. března 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2014

Soubory ke stažení
tz2131032014.pdf(187.74 KB)
Top