TISKOVÁ ZPRÁVA k 2. zasedání řídícího výboru pro udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Dne 7. srpna t.r. se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 2. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

V Praze dne 7. srpna 2001

Dne 7. srpna t.r. se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu 2. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS. V rámci svého zasedání řídící výbor přijal za účasti notáře žádosti do výběrového řízení od účastníků prvního stupně výběrového řízení, kterými jsou stávající provozovatelé sítí GSM. Žádosti o licence UMTS předložily společnosti RadioMobil a.s. a Eurotel, spol. s r.o. Společnost Český Mobil a.s. žádost v rámci prvního stupně výběrového řízení nepředložila, avšak písemně potvrdila svůj trvající zájem o získání licence UMTS.

Řídící výbor předložené nabídky předběžně posoudil z hlediska splnění formálních požadavků podle zákona o telekomunikacích a zadávací dokumentace a konstatoval, že předložené žádosti těmto požadavkům vyhovují a mohou tedy postoupit do dalšího hodnocení.     

Řídící výbor se bude žádostmi podrobněji zabývat na svých příštích zasedáních a na základě jejich analýzy rozhodne o dalším průběhu výběrového řízení, zejména o organizaci druhého stupně výběrového řízení (aukce).

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová, tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top