TISKOVÁ ZPRÁVA k druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS

Na základě výsledků hodnocení žádosti řídící výbor zpracoval zprávu o posouzení a hodnocení žádosti, kterou v prvním stupni výběrového řízení předložila dne 2. února 2005 společnost Oskar Mobil a. s. Zpráva byla předána Českému telekomunikačnímu úřadu.

Dne 11. února 2005 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě druhé  (poslední) zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě ve standardu UMTS. Hlavním bodem jednání řídícího výboru bylo posouzení předložené žádosti a zhodnocení, zda předložená žádost vyhovuje Zadávací dokumentaci pro první stupeň výběrového řízení. Na základě výsledků hodnocení žádosti řídící výbor zpracoval zprávu o posouzení a hodnocení žádosti, kterou v prvním stupni výběrového řízení předložila dne 2. února 2005 společnost Oskar Mobil a. s. Zpráva byla předána Českému telekomunikačnímu úřadu.

Řídící výbor ve své zprávě konstatoval, že žádost, předložená společností Oskar Mobil a. s., splňuje všechny požadavky stanovené zákonem č.151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Zadávací dokumentací prvního stupně výběrového řízení.

Český telekomunikační úřad rozhodne o udělení telekomunikační licence na základě výsledků prvního stupně výběrového řízení do 28. února 2005.

Ing. David Stádník, v.r.
předseda řídícího výboru

Praha 11. února 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© II/2005

Soubory
tz062005.pdf(40.23 KB)
Top