TISKOVÁ ZPRÁVA k přečíslování telefonních stanic v České republice

Přečíslování české telekomunikační sítě je vyvoláno nejen úplnou liberalizací telekomunikací, tj. umožněním vstupu dalších operátorů do telefonních sítí, ale i nutností harmonizace českého číslovacího plánu s evropskými pravidly...

Přečíslování české telekomunikační sítě je vyvoláno nejen úplnou liberalizací telekomunikací, tj. umožněním vstupu dalších operátorů do telefonních sítí, ale i nutností harmonizace českého číslovacího plánu s evropskými pravidly. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal číslovací plán veřejných telefonních sítí (Telekomunikační věstník, částka 9/2000) pro přečíslování účastnických telefonních stanic, které proběhne v noci z 21.9.2002 na 22.9.2002. Podle jeho čl. 10 je připraveno k vyhlášení časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na tzv. uzavřené číslování, které bude zveřejněno v Telekomunikačním věstníku v částce 3/2002.

Přečíslování se uskuteční podle následujících zásad:

  • proběhne od 00 hod 00 min do 02 hod. 59 minut, kdy bude zaveden tzv. uzavřený systém číslování,
  • do volby nebude zahrnuta "0" jako přestupný znak do meziměstské sítě a mezi operátory (včetně mobilních),
  • budou zavedeny nové telefonní obvody v rozsahu odpovídajícím přibližně území nových krajů, což umožní i větší konkurenceschopnost provozovatelů na větším území.

V době samotného přečíslování dne 22.9.2002, kdy provoz bude postupně přerušován, převezmou tísňová volání především mobilní sítě.

S ohledem na potřebu zajištění plynulého přechodu pokud jde o technickou stránku věci, Úřad nebude od 1. dubna 2002 přidělovat účastnická čísla podle staré konfigurace telefonní sítě do stávajících uzlových telefonních obvodů. Úřad bude přidělovat čísla pouze pro nově vznikající telefonní obvody. V mobilních sítích se přečíslování týká eliminace nuly před účastnickým číslem, čímž bude volba zjednodušena.

V Praze dne 19. března 2002

Ing. David Stádník v.r.
předsedaČeského telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová,
tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top