TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání žádostí do prvního stupně výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Dne 30. října t.r. v době od 8.00 do 10.00 měli zájemci o udělení výše uvedených licencí UMTS z řad provozovatelů sítí GSM předložit Českému telekomunikačnímu úřadu žádosti do prvního stupně výběrového řízení na provozovatele sítí UMTS.

V Praze dne 1. listopadu 2001

Dne 30. října t.r. v době od 8.00 do 10.00 měli zájemci o udělení výše uvedených licencí UMTS z řad provozovatelů sítí GSM předložit Českému telekomunikačnímu úřadu žádosti do prvního stupně výběrového řízení na provozovatele sítí UMTS. Ve stanovenou dobu nebyla předložena žádná žádost, společnosti RadioMobil a.s. a Český Mobil a.s. své rozhodnutí nepředložit své žádosti sdělily písemně, společnost Eurotel Praha, spol. s r.o. ústně. Všechny uvedené společnosti však deklarovaly svůj zájem pokračovat i nadále v procesu udělování licencí UMTS.

Na výše uvedený akt navázalo 4. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení. Řídící výbor vyhodnotil vzniklou situaci a zahájil projednávání podmínek pro druhý stupeň výběrového řízení - aukci. Jednání o těchto podmínkách bylo přerušeno a bude pokračovat dne 1. listopadu t.r. Vyhlášení podmínek aukce se předpokládá počátkem listopadu t.r.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová, tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top