TISKOVÁ ZPRÁVA k předkládání žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz a k 1. zasedání řídícího výboru

V souladu s časovým plánem postupu výběrového řízení se uskutečnilo dne 26. září t.r. v době od 9.00 do 11.00 hodin na Českém telekomunikačním úřadě za účasti notářky předkládání žádostí do výběrového řízení ...

V Praze dne 26. září 2002

V souladu s časovým plánem postupu výběrového řízení se uskutečnilo dne 26. září t.r. v době od 9.00 do 11.00 hodin na Českém telekomunikačním úřadě za účasti notářky předkládání žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí (FWA) ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

Ve stanovené době předložily své žádosti tři společnosti, a to (v pořadí podle předložení):

Eurotel Praha, spol. s r.o.
GTS Czech, a.s.
GlobalTel a.s.

Následně se uskutečnilo 1. zasedání řídícího výboru. Řídící výbor na tomto zasedání vyhodnotil proces předkládání žádostí a stanovil další postup své práce.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová, tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 224 004 751,
fax: 224 911 750,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top