TISKOVÁ ZPRÁVA k prvnímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy

TISKOVÁ ZPRÁVA k prvnímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy

Dne 27. února se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě první zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy. Řídící výbor na svém zasedání přijal dokumenty upravující jeho činnost. Dále se zabýval posouzením platnosti žádostí předložených dne 25. února do výběrového řízení a konstatoval, že všechny čtyři předložené žádosti vyhovují věcným i formálním požadavkům stanoveným v Zadávací dokumentaci a mohou být proto hodnoceny v dalších etapách výběrového řízení.

Další činností řídícího výboru bude podrobné posouzení předložených žádostí s cílem předat zprávu o posouzení a hodnocení žádostí Českému telekomunikačnímu úřadu do konce března t. r.

Ing. David Stádník v. r.
předseda řídícího výboru

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
Odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet:

© ČTÚ II/2004

Soubory
tz052004.pdf(35.43 KB)
Top