TISKOVÁ ZPRÁVA k prvnímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Dne 31. července 2001 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu první zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS.

V Praze dne 1. srpna 2001

Dne 31. července 2001 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadu první zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS. Zasedání se zúčastnili členové řídícího výboru navržení zainteresovanými úřady a ministerstvy ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy a spojů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad) a zástupci poradenské společnosti.

Na zasedání byly projednány a odsouhlaseny ustavující dokumenty řídícího výboru, drobné změny v zadávací dokumentaci prvního stupně výběrového řízení a stanoviska k dotazům účastníků prvního stupně výběrového řízení. Poradenská společnost mimo jiné připravila pro členy řídícího výboru prezentaci hlavních aspektů výběrového řízení z hlediska specifických podmínek ČR a informaci o obdobných výběrových řízeních v zahraničí.     

Druhé zasedání řídícího výboru se uskuteční dne 7. srpna 2001, kdy by měli účastníci prvního stupně výběrového řízení předložit své žádosti v souladu se zadávací dokumentací.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová,
tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 02 24004 751,
fax: 02 24004 811,
e-mail: krauskopfovap@ctu.cz

Top