TISKOVÁ ZPRÁVA k třetímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz

Dne 25. února 2005 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě třetí (poslední) zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz.

Dne 25. února 2005 se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě třetí (poslední) zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz. Hlavním bodem jednání řídícího výboru bylo posouzení výsledků hodnocení předložených žádostí členy řídícího výboru, stanovení pořadí žádostí z hlediska stanovených ukazatelů a zpracování závěrečné zprávy. Zpráva byla předána Českému telekomunikačnímu úřadu.

Řídící výbor stanovil následující pořadí:

  1. T-Mobile Czech Republic a.s.
  2. Eurotel Praha, spol. s r.o.
  3. ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.

Český telekomunikační úřad rozhodne o udělení telekomunikační licence na základě výsledků výběrového řízení v březnu t. r.

Ing. David Stádník, v.r.
předseda řídícího výboru

Praha 25. února 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© II/2005

Soubory ke stažení
tz082005.pdf(40.98 KB)
Top