TISKOVÁ ZPRÁVA k třetímu zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy

Dne 25. března se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě třetí, poslední zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území - území Prahy. Hlavním bodem jednání řídícího výboru bylo posouzení výsledků hodnocení předložených žádostí členy řídícího výboru a stanovení pořadí žádostí z hlediska stanovených ukazatelů. Na základě výsledků hodnocení žádostí řídící výbor zpracoval zprávu o posouzení a hodnocení žádostí. Zpráva byla předána Českému telekomunikačnímu úřadu.

Podle zprávy o posouzení a hodnocení žádostí se společnosti, které se účastnily výběrového řízení, v něm umístily v následujícím pořadí:

  1. Telenor Networks, s. r. o.,
  2. BroadNet Czech, a. s.,
  3. STAR 21 Networks, a. s.,
  4. T-Systems Pragonet, a. s.

Český telekomunikační úřad rozhodne o udělení telekomunikačních licencí na základě výsledků výběrového řízení počátkem dubna t. r.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda řídícího výboru

Praha 25. března 2004

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
Odbor informatiky - Public Relations,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail:

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

© ČTÚ III/2004

Soubory
tz072004.pdf(35.76 KB)
Top