TISKOVÁ ZPRÁVA k udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standardu UMTS

V souladu s časovým plánem výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standardu UMTS ...

V Praze dne 14. prosince 2001

V souladu s časovým plánem výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standardu UMTS udělil dne 14.12. 2001 Český telekomunikační úřad společnostem RadioMobil a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. příslušné telekomunikační licence.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Top