TISKOVÁ ZPRÁVA k vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Český telekomunikační úřad dnes, t.j. 29. června 2001, vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS v České republice.

Český telekomunikační úřad

TISKOVÁ ZPRÁVA

k vyhlášení výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Český telekomunikační úřad dnes, t.j. 29. června 2001, vyhlašuje podle § 19 odst. 3 a 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS v České republice.

Vyhlášení výběrového řízení navazuje na záměr vyhlásit výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování sítí UMTS oznámený v částce 5/2001 Telekomunikačního věstníku vydané dne 24. května 2001.

Úplné znění vyhlášení výběrového řízení je uveřejněno na úřední desce Českého telekomunikačního úřadu a na webové stránce (www.ctu.cz). Toto vyhlášení výběrového řízení bude rovněž zveřejněno v částce 7/2001 Telekomunikačního věstníku, která bude vydána dne 30. července 2001.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Top